Heidelberg Materials Tilslag Norge produserer tilslag til asfalt og betong. Vi leverer jernbanepukk, vegbyggingsmaterialer og offshoremasser. Vi har lang erfaring som leverandør av tilslag til betongplattformer, betongbruer og andre betongkonstruksjoner der høy kvalitet kreves. Det meste av vår produksjon blir fraktet med båt til terminaler og kunder. Det er miljøvennlig, og sørger for sikker levering av store volumer.

Betongtilslag

Om betongtilslag

Offshoreprodukter

Om offshoreprodukter

Asfalttilslag

Om asfalttilslag

Jernbanepukk

Om Jernbanepukk

Kontosøknad bedrift

Søk om bedriftskonto

Kontakt oss

Kontakt oss