Aardal

Betongtilslag

Betongtilslag er ett av våre hovedprodukter, og ved våre produksjonsanlegg kan vi produsere store mengder tilslag i høy og jevn kvalitet. Tilslag fra Årdal blir brukt som norsk referansetilslag.

Betong lages av sement, vann, stein og sand. Stein og sand kalles tilslag som fellesbenevnelse. Betongtilslaget har stor betydning for de egenskapene betongen får. Graderingen av tilslaget, altså sammensetningen av forskjellige stein - eller grusstørrelser, påvirker blant annet fastheten til betongen.

Rundheten har betydning for hvor godt feste tilslaget får i betongen: Rundere korn reduserer behovet for vann og sement gir noe billigere betong og bedre volumstabilitet. Knust og mer kantet materiale gir igjen bedre heft. Natursingel er rundere enn knust stein (pukk).

 

Peder Malmin

Salg entreprenør-og betongtilslag