Befraktning

Heidelberg Materials Tilslag leverer direkte til kunder og til våre terminaler med selvlossende skip i mange størrelser. Våre terminaler i Haugesund og Stavanger ligger sentral plassert, og vi kan levere rett til kundenes egen kai eller til offentlig kaier i hele Sør-Norge. Vi har langsiktige kontrakter med flere rederier, og kan tilby leveranser fra 800 til 6000 tonn langs hele kysten av Norge.

Ved å velge sjøtransport reduseres lastebiltransporten på veiene, og vi reduserer dermed også støy, utslipp og trafikk. Vi samarbeider med andre vareeiere for å legge til rette for bedre utnyttelse og vilkår for grønn sjøtransport i Norge og i utlandet.

Klima

Heidelberg Materials Tilslag har tatt en rekke initiativ for å redusere våre klimagassutslipp og gjøre våre transporter mer bærekraftige.

Som en del av Grønt Sjøfartsprogram planlegger vi å ta i bruk verdens første utslippsfrie hydrogendrevne fartøy.