Kontaktinformasjon

Vi bryter berg og utvinner grus. Vi transporterer til grovknusing og finknusing. Vi sikter, overvåker, blander, kontrollerer og leverer høykvalitet tilslagsmaterialer i ulike graderinger.

Heidelberg Materials Tilslag Norge AS forplikter seg til å følge gjeldende lover og forskrifter, til å bidra til en kontinuerlig forbedring av alle systemer for ledelse og prosess samt til å følge den politikk og de retningslinjer som gis av Heidelberg Materials-konsernet,

Vår virksomhet skal være preget av industrielle holdninger og langsiktighet i forhold til kunder, ansatte, leverandører og samfunnet for øvrig.

Selskapsinformasjon

Postadresse (hovedkontor)  Heidelberg Materials Tilslag Norge AS , Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes
Besøksadresse (hovedkontor) Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes, Bygg B, 2. etasje
Fakturaadresse 

Heidelberg Materials Tilslag Norge AS 
Postboks 143 Lilleaker, N-0216 Oslo 
eller elektronisk: invoices.nor@heidelbergmaterials.com

Telefon +47 51 67 61 00
Firma e-post info.tilslag.nor@heidelbergmaterials.com

Organisasjonsnummer

918414304

 

Lokasjoner

Mer info ved å klikke på pinnene

Nedlastinger

Ledelsen

Per Morten Helland

Administrerende Direktør

Ole Ingvald Skardal

Produksjonssjef

Hege Apeland

Økonomi-og salgssupport