Historikk

Dagens virksomhet i Heidelberg Materials tilslag Norge har sin bakgrunn i de to selskapene Norsk Sand AS og Singel & Grus AS.
 

2023 NorStone endrer navn til Heidelberg Materials tilslag Norge AS
2019 Randaberg terminal åpnes i Rogaland
Nettbutikk for kunder på Nord Jæren lanseres
2016

Avdelingene Tau og Dirdal overføres til Norsk Stein.

2014 Verket i Dimmelsvik selges til Hardanger Rock AS.
Driften av Nord-Fosen Pukkverk overtas av Tore Løkke AS.  
2013 Eierandelen i Nord-Fosen Pukkverk AS økes til 100 %
2008 Terminal åpnes på Laksevåg i Bergen
2008 Pukk- og grusvirksomheten til NorBetong innlemmes i NorStone
2006 Ny terminal åpnes på Forus, og den gamle terminalen på Boganes stenges
2004 Avdelingen i Frafjord stenges etter 37 års drift
1996 Aker NorRock endrer navn  til NorStone
1994

Aker øker eierandelen i Norsk Sand AS til 100 % og fusjonerer selskapet med Aker Singel og Grus. Navnet på det fusjonerte selskapet blir Aker NorRock

1992  Aker Singel og Grus kjøper 50 % av Nord-Fosen Pukkverk AS
1990  Aker Singel og Grus kjøper 50% av Norsk Sand AS
1988  Aker Norcem AS kjøper Singel & Grus AS
1986  Singel & Grus etablerer seg på Askøy
1985  Singel & Grus etablerer seg på Tau 
1981  Singel & Grus etablerer seg på Røyneberg 
1978  Singel & Grus etablerer seg i Dirdal
1975  Norsk Sand etablerer seg i Tytlandsvik
  Norsk Sand etablerer seg i Dimmelsvik
  Etne Sand & Singel endrer navn til Norsk Sand 
1971  Etne Sand & Singel etablerer seg i Årdal
1970  Singel & Grus etablerer seg i Årdal
1967 

Singel & Grussenteret AS etableres med et grustak i Frafjord og et lagerområde med kai i Stavanger. Selskapet skifter etterhvert navn til Singel & Grus AS.

Grunnlegger og hovedaksjoner Daniel T. Øvstebø har med seg med fem yngre kamerater på etableringen.

50-tallet Emil og Ivar Apeland starter Etne Sand & Singel, senere Norsk Sand AS.