Helse og sikkerhet

Vi i Heidelberg Material Tilslag Norge tar vare på våre ansatte og har som et klart mål at alle ansatte skal ha det bra og glede seg til å gå på jobb.

Det er viktig for oss som jobber her og viktig for firmaet. Også de som våre ansatte bryr seg om betyr masse for oss, og det viktigste vi som bedrift kan gjøre er å sørge for at de kommer hjem hver dag - like friske, hele og uskadde som de var da de gikk på jobb.

Som en del av å få til dette forplikter vi oss til å følge gjeldende lover og forskrifter og de retningslinjer som gis av Heidelberg Materials-konsernet, og til å bidra til en kontinuerlig forbedring av alle systemer for ledelse og prosess.

Sikkerhet og Helse

Vi er overbevist om at en kultur hvor medvirkning fra våre ansatte og samarbeidspartnere er nøkkelen til suksess. Sikkerhet og god helse er en kjerneverdi for oss og vi er 100% sikre på at alle typer skader samt yrkesrelaterte sykdommer kan forbygges og forhindres.

Vi ønsker derfor at våre ansatte skal være ambassadører for en gjennomført knallgod sikkerhetskultur og at de aldri gjør noe som går på bekostning av sikkerheten. Å ta en snarvei er bannlyst!

Vi sørger for å utstyre våre ansatte med det beste verneutstyret tilgjengelig, og snakker HMS hver dag, like naturlig som vi diskuterer oss fram til de beste tekniske løsningene for våre kunder.

System

Ja vi har et system – et internkontrollsystem som er etablert for å oppnå kvalitet, sikkerhet og kontinuerlig forbedring. Men – det viktigste er den kulturen som sitter oppe i hodene til alle våre ansatte. Når den er på topp får vi alle de gode resultatene på HMS, miljø og kvalitet på produktene våre som gjør at vi som selskap leverer de beste resultatene – år etter år!

Downloads