Helse og sikkerhet

NorStones virksomhet skal være preget av industrielle holdninger og langsiktighet i forhold til kunder, ansatte, leverandører og samfunnet for øvrig. NorStone forplikter seg til å følge gjeldende lover og forskrifter, den politikk og de retningslinjer som gis av HeidelbergCement-konsernet, og til å bidra til en kontinuerlig forbedring av alle systemer for ledelse og prosess.

Sikkerhet og Helse

I NorStone tar vi vårt ansvar som selskap alvorlig og er overbevist at en kultur basert på medvirkning fra våre ansatte og samarbeid med andre aktører vil føre til gode langsiktige resultater på alle områder for selskapet. Sikkerhet og god helse er en kjerneverdi for oss og en integrert del av vår virksomhet. Vi er overbevist om at alle typer skader samt yrkesrelaterte sykdommer kan forbygges og forhindres. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å minimere enhver risiko for våre ansatte, kontraktører og andre med mål om null skader og sykdom

Hensynet til det lokale og globale miljø

Gjennom ansvarlig areal- og ressursforvaltning, energieffektiv produksjon og logistikk, åpen kommunikasjon og etterrettelige prosesser skal uttakene og produksjonsenhetene våre drives i samsvar med konsernets bærekraftsmål og lokale og nasjonale myndighetskrav.

System

Styringssystem og internkontrollsystem er etablert for å oppnå kvalitet, sikkerhet og kontinuerlig forbedring.

På denne måten skal NorStone ta ansvar for å sikre at virksomhetens produkter, leveranser, tjenester og miljøpåvirkning tilfredsstiller angitte krav. Styringssystemet skal være ledelsens verktøy for å nå mål om å forbedre kvaliteten og sikkerheten.

Opplæring

Opplæring og formidling av selskapets holdninger til kvalitet, HMS og ytre miljø skjer ved obligatorisk deltakelse i e-læringskurs i Munio, praktisk opplæring i det enkelte anlegg og eventuelt ved eksterne kurs.

 

Per Morten Helland

Administrerende Direktør

Downloads