Offshorepukk

Siden 1980 har vi levert offshoreprodukter til alle utbyggingsfeltene i Nordsjøen, samt til prosjekter i andre farvann. 
Offshore-pukk er opptil 200 mm i størrelse, og brukes enten som rørdekningsmateriale eller for å forberede bunnen for andre installasjoner. Materialet blir hovedsakelig levert fra Norsk Steins anlegg i Dirdal. For å legge ut pukken, brukes spesialfartøyer. Noen har fleksible slanger som med stor presisjon kan plassere ut massene på store dyp.

Vi kan levere store volumer i jevn kvalitet og ønsket fraksjon, og fra våre verk har vi god utskipingskapasitet og mulighet for å ta imot fartøyer på 25.000 tdw.