NorStone blir Heidelberg Materials

I høst presenterte HeidelbergCement, eier av kjente bygg- og anleggselskaper som Norcem, NorBetong, NorStone, Contiga og Renor, sin overgang til det nye navnet Heidelberg Materials. Nå fortsetter utrullingen av navnet i det globale konsernet, som også inkluderer de norske datterselskapene.

Dette innebærer at alle selskapene fra og med i dag vil samles under Heidelberg Materials-navnet i Norge.
 
Vokst ut av sement

Det nye navnet gjenspeiler bredden i hele organisasjonens produktspekter. Her i Norden omfatter den sement, betong og tilslag samt konstruksjon og montering av stål- og betongelementer.

Å samle alle konsernselskapene med totalt 51 000 ansatte under ett og samme merke er et steg i den retningen hele selskapet ønsker å gå: Tilby produkter, tjenester og løsninger med mindre klimapåvirkning og dermed bidra til langsiktig bærekraftig bygging.

Pådriver for det grønne skiftet i sement- og betongbransjen

Dette er en milepæl for oss. Ved å samles under et felles globalt navn får vi bedre muligheter til å innovere og utvikle bærekraftige produkter for byggesektoren og for samfunnet som helhet. Det er helt avgjørende at vi gjør vår del, og jeg ser frem imot å fortsette arbeide sammen med våre kunder og leverandører, sier Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials Nothern Europe.

I flere år har Heidelberg Materials vært pådriver for det grønne skiftet i sement- og betongbransjen. Konsernet har flere globalt viktige prosjekter på gang i Norge: Først og fremst står byggingen av Brevik CCS, verdens første anlegg for karbonfangst i sementproduksjonen.  Anlegget som skal fange 400 000 tonn CO2, skal etter planen være i drift i 2024.

At hele konsernet nå opererer under ett felles navn, bidrar til økt fokus på arbeidet mot et felles mål: Bygge et fremtidig samfunn uten nettoutslipp fra verdikjeden. Det krever målrettet innsats for å redusere CO2-utslippene fra egen virksomhet, men også se på utslipp som genereres i leverandør- og kundeleddet.


Hovedområdene som Heidelberg Materials arbeider med er:
•    Overgang til bioenergi i produksjon og transport.
•    Elektrifisering og energieffektivitet.
•    Mer ressurseffektiv produksjon og produktbruk.
•    Fangst og lagring av karbon i sementproduksjonen (CCS).
•    Klimafokus i anskaffelser og kundesamarbeid

City image

Hei fremtiden!