Årets julegave til Ingeniører Uten Grenser

Waste for Warmth: Isolering av telt i flyktningeleire

HeidelbergCement-selskapene i Norge samarbeider med Ingeniører Uten Grenser (IUG), og har i år valgt å samles om en felles julegave som nytter og monner: Millioner av flyktninger lever i midlertidige leirer i Midtøsten, og bare i Tyrkia er det nå om lag 3,6 millioner syriske flyktninger. Mangel på beskyttelse mot kalde vintre er blant de mange utfordringene mennesker på flukt opplever.

Muligheter for oppvarming av telt er kostbare og energiintensive, og isolasjon av telt er dyrt. Dagens løsninger belager seg på distribusjon av tepper, ovner og drivstoff, som igjen øker levekostnadene for flyktninger, innebærer økt helserisiko og kan være skadelig for miljøet.

Sukkerspinn

I Waste for Warmth prosjektet utvikler IUG sammen med partnere en metode for å vinterisolere flyktningetelt med et isolasjonsmateriale som fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal de utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som det skapes arbeidsplasser for mennesker på flukt.

Innovasjon Norge er også med

Prosjektet er delfinansiert av Innovasjon Norge, og går nå inn i en ny fase, hvor produksjonen skal oppskaleres og forretningsmodeller skal uttestes. Basert på lokale råvarer og lokal kompetanse er målet for Waste for Warmth: Klimasmart vinterisolering av flyktningetelt som skaper jobbmuligheter for mennesker på flukt.Les mer om prosjektet på https://www.waste4warmth.org/

Vi vil samtidig ønske alle våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere, naboer og støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år når den tid kommer.
 

Gjenbruk av plastavfall.

Plasten gjenvinnes med en sukkerspinn-aktig teknikk.

Millioner av flyktninger lever med kalde og kummerlige kår.