Egenerklæring for massemottak

Den digitale egenerklæringen for basiskaraktisering av tippmasser skal sendes Heidelberg Materials før massene blir fraktet til anlegget.

Mottakssted
Kryss av for hvor du leverer massene. Svingen pukkverk tar IKKE imot asfalt.
Navn og addresse
Massene inneholder
Massene inneholder ikke
Tidligere aktivitet på stedet
Miljøfarlig virksomhet / hendelse?
Har det vært miljøfarlig virksomhet på opprinnelses-stedet, eller har det vært en hendelse som kan ha gitt miljøforurensning i massene ?
Lukt / farge
Har massene distinkt lukt eller farge i forhold til andre masser på eiendommen ?
Foreligger analyseresultat ?

Kun én fil.
10 MB grense.
Tillatte typer: jpg, jpeg, txt, pdf, doc, xls.
Bekreftelse
Jeg bekrefter at massene etter det jeg kjenner til tilfredsstiller kravene til rene masser