Egenerklæring for massemottak - Nenset og Røyneberg

OBS! Dette skjemaet er kun for kunder til Nenset og Røyneberg.
Den digitale egenerklæringen for basiskaraktisering av tippmasser skal sendes Heidelberg Materials før massene blir fraktet til anlegget.

Mottakssted
Kryss av for hvor du leverer massene.
Navn og addresse
Massene inneholder rene gravemasser (grus/stenmasser/jord med humusinnhold under 10%)
Massene inneholder betong
Massene inneholder - Asfaltflak
Hvilken type returasfalt ønsker du å levere?
Kan du bekrefte at asfalten ikke er produsert før 1970?
Betong med/uten armering
Risiko for forurensning
Tidligere aktivitet på stedet
Är betongen er fra riving av bygg som er større enn 100 m2 BRA?
Miljøfarlig virksomhet / hendelse?
Har det vært miljøfarlig virksomhet på opprinnelses-stedet, eller har det vært en hendelse som kan ha gitt miljøforurensning i massene ?
Lukt / farge
Har massene distinkt lukt eller farge i forhold til andre masser på eiendommen ?
Foreligger analyseresultat ?
Bekreftelse
Jeg bekrefter at massene etter det jeg kjenner til tilfredsstiller kravene til rene masser