Norsk rederi valgt for verdens første utslippsfrie bulkskip

Egil Ulvan Rederi er valgt for verdens første utslippsfrie bulkskip.  HeidelbergCement har sammen med Felleskjøpet AGRI inngått avtale med rederiet for å få bygget et 88 meter langt, grønt skip. Skipet skal frakte varer for NorStone.
Både Norge og det internasjonale samfunnet har satt klare mål for reduserte utslipp fra skipsfarten. Når så sjøtransport medfører langt lavere utslipp enn landtransport, vil det nye skipet være et vesentlig steg for å kunne redusere utslipp av klimagasser ved transport generelt.

Powered by nature

Det nye skipet skal ha en hydrogendrevet hovedmotor. Skipet skal også utstyres med to rotorseil som under gunstige vindforhold vil medføre at skipet kan seile i 8 knops fart med kraft generert fra de to vindrotorene alene. Skipet blir også utstyrt med senkekjøl og stort ror som gjør det enklere å seile med minimal avdrift, og med det også gi et lite bidrag til redusert energibehov. Om bord vil det installeres en gravemaskin for lossing og lasting. Elektrisk gravemaskin, selvfølgelig. Og til slutt – skipet vil være tilrettelagt for å anvende landstrøm ved opphold i havner.

Norwegian Ship Design (TNSDC), som på vegne av Ulvan Rederi har designet skipet, har hatt en klar målsetting gjennom hele prosessen som til slutt endte opp som vinner av konkurransen: Mest mulig energi skal hentes ved direkte bruk av naturkreftene.

Arild Hoff, daglig leder i Egil Ulvan Rederi er både ydmyk og stolt: -Det ligger i vårt DNA å være framoverlente og sprenge grenser. Det hjelper godt å ha eiere som er over middels interessert i teknologi. De er veldig «hands on». Sammen skal vi realisere dette prosjektet og skape et unikt skip.

Og det er blant annet Ivar Ulvan som en av eierne Hoff sikter til. Ikke bare er han reder, han er også teknisk sjef. Iført kjeledress og med skitt som bekrefter hands on, fra verftet hvor «Oddrun With» nå ferdigstilles, sier han: - Vi skal alltid strekke oss etter nye muligheter. Samtidig som vi hele tiden skal bygge på det vi tidligere har gjort og det vi kan. Ideene som nå er konkretisert i «Orca With» har vi utviklet sammen, rederi og designer.

Hard konkurranse

Verdens første nullutslipps bulkskip skal seile langs norskekysten mellom Østlandet og Sørvest-landet. Lasten fra øst til vest vil være korn for Felleskjøpet, mens returlasten vil være byggeråstoff (pukk og grus) for HeidelbergCements datterselskap NorStone. At to så vidt ulike lasteeiere har funnet sammen og tildelt en 15 års kontrakt for drift av skipet er både unikt og langt på vei nøkkelen til realiseringen av dette skipet.

Prosessen frem til rederi nå er valgt har vært kort og effektiv. Ideen ble første gang «kastet frem» i januar 2019. Den ble videreført som et pilotprosjekt i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Allerede i juli 2020 utlyste HeidelbergCement og Felleskjøpet en anbudskonkurranse.

Og konkurransen som nå er avsluttet ved at rederi er valgt, har vært hard. Hele 31 – tretti en – enkeltrederier og konsortier har konkurrert. Til slutt falt altså valget på Egil Ulvan Rederi.

- Det er veldig spennende å nå jobbe med et konkret konsept og rederi. Ulvan Rederi har levert et fremoverlent konsept med lavt energiforbruk og har vist stor forståelse for våre behov som vareeiere. Vi gleder oss til å ferdigstille detaljene rundt design, bygging og operasjon sammen med Felleskjøpet og Ulvan, og vi ser frem til å ta i bruk verdens første utslippsfrie bulkskip, sier Lars Erik Marcussen, Project Manager Logistics, HeidelbergCement.

Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet tilføyer: - Med valget av Ulvan Rederi som partner er vi enda et viktig skritt nærmere verdens første utslippsfrie bulkskip. Rederiet har vist stor vilje til innovasjon og presentert veldig spennende løsninger i anbudsprosessen. Det var et samstemt prosjekt som gjorde sitt valg og vi gleder oss til å ta arbeidet inn i en ny fase. Nå kan vi endelig bli konkret i planleggingen og tilpasse partenes behov i det som skal bli et langt samarbeid. Nå ser vi skipet i horisonten.  

Målsettingen er å kunne sette skipet inn i ordinær drift tidlig 2024.

Egil Ulvan rederi

Egil Ulvan Rederi var ikke blant de største deltakerne i konkurransen. Rederiet er et tradisjonsrikt kystrederi med en mer enn 100 år lang historie. Edvard Ulvan etablerte rederiet tilbake i 1919. Siden da har rederiet opparbeidet seg solid erfaring for frakt av stykkgods og fiskefôr langs hele norske kysten.

I alt opererer Egil Ulvan sju fartøy. Rederiet har også et svært avansert og miljøvennlig nybygg – «Oddrun With» som om få måneder er klart for overtakelse fra verft. Rederiet er også medeier i Halten Bulk og Halten som eier og operer 7 fartøy.

- Det er ikke historien som spiller inn på valget, det er framtida, poengterer Lars Erik Marcussen. Rederiet har vist seg å være villig til å satse på ny teknologi eksempelvis med LNG tidligere. Ledelsen er veldig «hands on» og viser interesse og kunnskap om ny teknologi som gjør oss trygge på at dette er et riktig valg – om enn konkurransen var beinhard.

Fakta om skipet

Hydrogendrevet bulkskip, ingen utslipp av klimagasser i operasjonen hverken underveis eller i havn.

 • Lengde                       88,00 m
 • Bredde                       16,50 m
 • Lasterom, volum      6 500 m3
 • Dødvekt                      5 500 t
 • Fart                             8-10 knop
 • Rekkevidde                ca 600 nautiske mil
 • Selvlosser                  Sennebogen elektrisk gravemaskin
 • Fremdriftssystem:
  • 1 BeHydro hydrogen forbrenningsmotor 1500 kW, koblet direkte til propell via reduksjonsgir med batteri- og energigjenvinningssystem
  • 2 Flettner-rotorer (vindseil), nedsenkbar kjøler
 • Drivstoff: Komprimert hydrogen
 • System for landsstrøm
 • «Powered by Nature» - opp til 8 knop på vindrotorene alene ved 10 m/s vind
 • Designselskap: Norwegian Ship Design

Lars Erik Marcussen

Project Manager Logistics

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Ada Ruud Saltnes

Kommunikasjonssjef

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

ZeroEmissionsHeidelbergCement.

ZeroEmissionsBulkShip3.