HeidelbergCement stolt mottager av Heyerdahl-prisen

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri ble i dag tildelt Heyerdahlprisen. Prisen går til prosjekter fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø, og ble delt ut av H.K.H Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse.  

De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri transportrute og tilbyr en langtidskontrakt til rederiet som kan bygge verdens første utslippsfrie bulkskip. I sin begrunnelse sa ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser.

Ekspertkomiteen sa videre at årets vinnere etablerer en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

Stolt mottager

Giv Brantenberg, General Manager i HeidelbergCement Northern Europe, var stolt etter tildelingen.
-Vi er beæret over å bli tildelt Heyerdahlprisen. Som en av verdens største produsenter av byggematerialer så ønsker vi å være en pioner i bransjen og bidra til å få det grønne skiftet til å bli en realitet så raskt som mulig. For å få dette til, må vi tenke nytt og se på etablert praksis med nye øyne.  Vi har størrelsen, kraften og innovasjonsstyrke til å gjøre en forskjell.  Det utslippsfrie bulkskipet, samt karbonfangstanlegget i Brevik viser at vi hele tiden søker å implementere ny klimateknologi. Det nye bulkskipet har potensiale til å bli en katalysator for endring i det globale logistikkmarkedet, avslutter Brantenberg.

Stor interesse i prosjektet

HeidelbergCement og Felleskjøpet AGRI vil tilby en 20 års transportkontrakt, for å fasilitere for at et rederi kan investere i utviklingen av skipet. Prosjektet har fått stor interesse, med over 30 selskaper som signaliserte interesse for bygge skipet i startfasen.  Det er først og fremst HeidelbergCements datterselskap NorStone som sammen med Felleskjøpet skal benytte skipet til å frakte sine produkter inn mellom Oslo-området og Vestlandet..

Offentliggjøring av skip snarlig

Hvem som skal bygge det nye skipet vil bli offentliggjort sier Project Manager, Logistics HeidelbergCement Northern Europe, Lars Erik Marcussen.
-Vi er inne i de siste vurderingene i disse dager, og kommer snart til å bekjentgjøre hvilket selskap som blir valgt.  
-Det har vært stor konkurranse med mange veldig gode forslag innkommet og vi ser fram til å offentlige vinnerkonseptet, sa Marcussen som har ledet prosjektet fra HeidelbergCements side

Lars Erik Marcussen

Project Manager Logistics

Heidelberg Materials Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Heyerdahl-prize 2021.